Matura

Na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie zamieszczono informacje dla uczniów zdających maturę w formule 2023 w roku szkolnym 2023/2024. Materiały zawierają informacje ogólne, m. in. prezentacje, informatory i arkusze pokazowe oraz szczegółowe omówienie zasad egzaminacyjnych w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami przeprowadzania egzaminu na stronie OKE Kraków:

Materiały dla uczniów zdających maturę w Formule 2023 w roku szkolnym 2023/2024:

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=2022102112532528

Zasady, terminy i organizacja egzaminu maturalnego w formule 2023 w roku szkolnym 2023/2024:

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20230817124653110&org#organizacja