Pomoc

W  przypadku problemów z dostępem do e-dziennika czy poczty elektronicznej należy skorzystać z systemu HelpDesk Miasta Lublin. To nowy kanał komunikacji do zgłaszania problemów, awarii i usterek.
Dotychczasowy sposób przekazywania zgłoszeń serwisowych drogą mailową lub telefoniczną został zastąpiony jednym, centralnym, w którym użytkownik otrzymał uporządkowany system wraz z możliwością dwustronnej komunikacji z osobą realizującą zgłoszenie.
HelpDesk  dla pracowników, rodziców i uczniów jest dostępny na stronie https://lublin.eu/edu/projekt/
Należy wybrać przycisk (z prawej strony) „Pomoc. Problem z aplikacją”.
Następnie należy postępować zgodnie z komunikatami.
Rodzice i uczniowie wybierają https://eduhelpdesk.lublin.eu/otobo/route.pl/customer-panel/login
Pracownicy szkoły wybierają https://helpdesk.lublin.eu/otobo/route.pl/customer-panel/login
Wybieramy EduLublin, wpisujemy swój login i hasło do dziennika.
Następnie wybieramy „Nowe zgłoszenie”, potem „Systemy-Edu”, „Zgłoszenie w imieniu ucznia i rodzica”, „Przejdź do formularza”. Wypełniamy wszystkie rubryki po kolei, korzystając z list rozwijanych. Na końcu jest miejsce na opisanie problemu i ewentualne dodanie zrzutu ekranu. Potem należy wysłać formularz i czekać na odpowiedź. Wskazane jest również dopisanie numeru telefonu, jeśli zależy nam na szybkiej odpowiedzi.
Dodatkowe instrukcje znajdują się na stronie https://lublin.eu/edu/projekt/helpdesk-miasta-lublin/
Wskazane jest przed zgłoszeniem problemu zapoznanie się z poradami dla rodziców udostępnionymi na stronie https://lublin.eu/edu/projekt/porady-dla-rodzicow/

HelpDesk dla pracowników, jest dostępny wyłącznie w sieci wewnętrznej Urzędu Miasta Lublin. Postępowanie jest analogiczne do opisanego wyżej, tylko wybieramy „Zgłoszenie w imieniu pracownika” i stosowną aplikację (np.UONET, Office 365, inne).