Komitet rodzicielski

Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat na fundusz Rady Rodziców:

Nr konta: 84 1240 1503 1111 0010 5220 8334

Tytuł wpłaty: Wpłata Na Radę Rodziców/ imię i nazwisko ucznia / klasa

Składka ustalona na rok szkolny 2023/2024 wynosi 100 zł.

Jednocześnie informujemy, że zebrane fundusze są wydatkowane zgodnie z decyzją Rady Rodziców, w szczególności służą doposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne i lektury, współorganizacji próbnych egzaminów maturalnych oraz wspierają bezpośrednio uczniów np. w trudnej ich sytuacji materialnej czy poprzez dofinansowanie do szkolnych wycieczek.

Zachęcamy dokonywania wpłat i wspierania również w tej formie Społeczności VIII LO i z góry bardzo dziękujemy!

Tomasz Abramczyk – Przewodniczący Rady Rodziców
Kamil Dąbrowski – Dyrektor VIII LO