klasa IB – vlogersko-teatralna


Rozszerzenia:

Przedmioty uzupełniające:

Charakterystyka klasy:

  • Elementy pedagogiki i psychologii mają charakter obowiązkowych, regularnych zajęć przedmiotowych, w oparciu o specjalnie opracowany program. 
  • Klasa bierze udział w warsztatach psychoedukacyjnych, uczniowie poznają zagadnienia związane z ludzką psychiką i relacjami międzyludzkimi. 
  • Mają także możliwość uczestniczenia w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS  oraz KUL, które objęły klasę swoim patronatem. 
  • Uczniowie tej klasy mogą brać udział w zajęciach animacyjnych, projektach, stosować w praktycznych działaniach np. pedagogikę zabawy. 
  • Klasa atrakcyjna szczególnie dla przyszłych studentów psychologii, pedagogiki, socjologii, filologii angielskiej, biologii.

Punktowane przedmioty:

  • język polski
  • matematyka
  • biologia
  • język angielski