klasa IA – influencersko-psychologiczna


Rozszerzenia:

Przedmioty uzupełniające:

Charakterystyka klasy:

  • Klasa ta ukierunkowana jest na język mediów, szczególnie rozwijanie warsztatu dziennikarskiego w formie odrębnego przedmiotu, według specjalnie opracowanego programu. 
  • Uczniowie mogą praktycznie sprawdzać zdobytą wiedzę teoretyczną podczas redagowania gazetki szkolnej, brać udział w wycieczkach tematycznych, warsztatach, zwiedzaniu redakcji prasowych i TV. 
  • Mają także możliwość uczestniczenia w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez pracowników politologii, stosunków międzynarodowych i dziennikarstwa UMCS, KUL oraz WSPiA, które objęły klasę swoim patronatem. 
  • Wśród przedmiotów uzupełniających są zajęcia z psychologii mediów pomyślane jako warsztaty służące analizie języka mediów, teorii komunikacji, manipulacji, psychologii odbioru szeroko pojmowanych mediów- od tradycyjnych- po film i Internet. 
  • Klasa doskonała dla humanistów, którzy pragną rozumieć współczesny świat i chcieliby w przyszłości podjąć kierunki studiów umożliwiające wpływ na zmiany w nim zachodzące.
  • Klasa atrakcyjna szczególnie dla przyszłych studentów filologii polskiej, dziennikarstwa, politologii, psychologii, stosunków międzynarodowych, administracji. 

 Punktowane przedmioty:

  • język polski
  • matematyka
  • geografia
  • język angielski